Manyetik Rezonans Görüntüleme: Temel Bilgiler

                                  Dr. Orhan Konez                                    English
.

Vaka #6

Hastanın sağ kalça eklem ağrısı şikayeti ile manyetik rezonans incelemesi yapılmıştır. T2 ağırlıklı bu aksiyal spin eko görüntüsünde (pelvis) sağ kalça eklemi sol kalça eklemine göre daha hipodens olarak görülmektedir. Tanınız Nedir? 

Bulgular / Tanı / Tartışma:  

Bu manyetik rezonans görüntüsü torso phase array koil ile elde edilmiştir. Bu tür MR incelemelerinde homojen olmayan sekilde sinyal dağılımı, özellikle simetrik olarak incelenen body manyetik rezonans incelemelerinde (abdomen ve pelvis gibi), yaygın olarak karşılaşılmaktadır ve dikkat edilmediği zaman, yanlışlıkla hastalık tanısı konabilir. Bu artefakt sadece bir kısım dokuyu tutmayıp, o bölümdeki tüm yumuşak dokuları etkilediğinden kolaylıkla tanınabilir.  

 

 

Ana Sayfa                   I            iletişim                   www.birthmarks.us     

Not#1: Bu sayfa tıp alanında çalışan radyolog, radyoloji asistan ve araştırma görevlilerine ve konu ile ilgilenen diğer tıp elemanlarına alternatif ek bilgi kaynağı olarak sunulmaktadır. Bu internet sayfası asla normal konvansiyonel olarak kabul gören eğitim ve öğretimin yerini tutmamalıdır. Bu sayfanın yazarı, Dr. Orhan Konez, burada sunulan bilgi ve tezlerin ve görüntülerin doğruluğunu garanti etmemektedir. Bu internet sayfasını herhangi bir şekilde kullanmak hiçbir koşulda Dr. Konez ile konsultasyon anlamı taşımaz. 

Not#2: Burada sunulan bilgi, tez, varsayım ve görüntülerin her hakkı yazarı Dr. Orhan Konez'e aittir. Yazarından izin alınmadan, herhangi bir bölümünden alıntı yapılamaz, çoğaltılamaz, resim, grafik, şema vs. ler kopya edilemez.

 

YARARLI LİNKLER

http://www.konez.com/ufe.htm  -  Fibroid embolizasyon 

http://www.konez.com/laser.htm - Varikoz venlerin laser ile tedavisi

http://www.konez.com/centralcatheters.htm - Sentral kateterler