Manyetik Rezonans Görüntüleme: Temel Bilgiler

                                  Dr. Orhan Konez                                    English
.

Vaka #8

28 yasindaki genç bir kadın bacak agrısı ile başvurmaktadır. Fokal pulsatil bir lezyon tesbit edilip, vasküler bir lezyon süphelenilmektedir. Manyetik Rezonans anjiyografi (MRA) tetkiki yapılmıştır ve bunun için de time-of-flight (TOF) kullanılmış ve MR arteriografi (MRA) ve venografileri (MRV) elde edilmiştir.  Tanınız Nedir? 

         

Bulgular / Tanı / Tartışma:  

Time-of-flight tekniği ile elde edilen anjiyografilerde saturasyon bandını nereye koyduğunuza bağlı olarak arterler (MRA) veya venlerin (MRV) görüntüleri elde edilmektedir. Ilk görüntüde (MRA) arterlerin ve ikinci görüntüde (MRV) venlerin (derin venlerin) normal olduğu görülmektedir. MRA'de ayrıca arterler ile aynı yönde bir arter izlenmektedir. MRV'de ise oldukça büyük çaplı ven veya venler görülmektedir. 

Bu MRA ve MRV bulguları en çok arteriyovenöz malformasyon ile uyumludur. TOF yöntemi ile elde edilen MRA arteriyovenöz şantları göstermek bakımından yeterli değildir ve doğru tanı için MRV ve klinik bulguları ile AVM tanısı desdeklenmelidir.   

     

Eğer kontrastlı MRA incelemesi yapılır ise (TOF yerine veya ona ek olarak), AVM (Arteriyovenöz) nidus'u daha iyi biçimde görüntülenebilir. Yukarıdaki ilk iki görüntü kontrastlı MRA'da kontrast verilmesini takiben iki değisik zaman diliminde elde edilmiş görüntüleri göstermektedir. Ikinci görüntüde kontrast maddenin daha fazla miktarda dilate olmus venlerde olduguna dikkat ediniz. Eger biraz daha gecikmeli olarak MRA yapılmış olsa idi, dilate olmuş venler daha detaylı görüntülenebilirdi. Bu konvansiyonel anjiyografi'de görülmektedir (yukarıdaki 3. görüntü). 

 

Ana Sayfa                   I            iletişim                   www.birthmarks.us     

Not#1: Bu sayfa tıp alanında çalışan radyolog, radyoloji asistan ve araştırma görevlilerine ve konu ile ilgilenen diğer tıp elemanlarına alternatif ek bilgi kaynağı olarak sunulmaktadır. Bu internet sayfası asla normal konvansiyonel olarak kabul gören eğitim ve öğretimin yerini tutmamalıdır. Bu sayfanın yazarı, Dr. Orhan Konez, burada sunulan bilgi ve tezlerin ve görüntülerin doğruluğunu garanti etmemektedir. Bu internet sayfasını herhangi bir şekilde kullanmak hiçbir koşulda Dr. Konez ile konsultasyon anlamı taşımaz. 

Not#2: Burada sunulan bilgi, tez, varsayım ve görüntülerin her hakkı yazarı Dr. Orhan Konez'e aittir. Yazarından izin alınmadan, herhangi bir bölümünden alıntı yapılamaz, çoğaltılamaz, resim, grafik, şema vs. ler kopya edilemez.

 

YARARLI LİNKLER

http://www.konez.com/ufe.htm  -  Fibroid embolizasyon 

http://www.konez.com/laser.htm - Varikoz venlerin laser ile tedavisi

http://www.konez.com/centralcatheters.htm - Sentral kateterler