Manyetik Rezonans Görüntüleme: Temel Bilgiler

                                  Dr. Orhan Konez                                    English
.

Vaka #7

47 yaşındaki hasta epilepsi tanısı ile acil departmanına getirilmiş ve manyetik rezonans incelemesi yapılmıştır. İlk görüntü diffusion ağırlıklı görüntü, ikinci görüntü ise T2 ağırlıklı spin eko görüntüsüdür. İkinci sıradaki ilk görüntü post-kontrast T1 ağırlıklı görüntü, daha sonraki görüntü gradiyent eko görüntüsüdür. Daha sonraki son sıradaki görüntüler ise time-of-flight tekniği ile elde edilmiş manyetik rezonans anjiyografi görüntüleridir. Tanınız Nedir? 

Bulgular / Tanı / Tartışma:  

Diffüzyon ağırlıklı görüntü subkortikal beyaz cevher alaninda hipotens yuvarlak şekilli bir alan göstermektedir. BU alan T2 agirlikli görüntüde daha az belirgin olarak göze çarpmaktadır. Lezyon az miktarda kontrastlanma göstermektedir ve gradiyent eko görüntüde ise belirgin şekilde göze çarpmaktadır. Manyetik rezonans anjiyografi görüntülerinde ise lezyon anevrizma gibi görülmektedir. 

Hastanin hikayesi ve manyetik rezonans bulguları "cavernous angioma" ile uyumludur. Lezyon içine az miktarda kanamanın olduğu anlaşılmaktadır. Diffüzyon ağırlıklı incelemede lezyonun hipointens olarak görülmesi deoksihemoglobin ile uyumlu olup, lezyonun anevrizmaya benzer şekilde görülmesi (manyetik rezonans anjiografi'de) methamoglobin ile uyumluluk gösterir.

Bu vaka gradiyent ekonun kanamaya ne kadar duyarlı bir sekans olduğunu göstermek bakımından da örnek teşkil eder.

Ayrica, MR anjiyografi incelemelerinde "source" (asıl aksiyal görüntülerin) görüntülerinin incelenmesi anevrizma tanısını uzaklaştırmak açısından oldukça faydalıdır.  

 

Ana Sayfa                   I            iletişim                   www.birthmarks.us     

Not#1: Bu sayfa tıp alanında çalışan radyolog, radyoloji asistan ve araştırma görevlilerine ve konu ile ilgilenen diğer tıp elemanlarına alternatif ek bilgi kaynağı olarak sunulmaktadır. Bu internet sayfası asla normal konvansiyonel olarak kabul gören eğitim ve öğretimin yerini tutmamalıdır. Bu sayfanın yazarı, Dr. Orhan Konez, burada sunulan bilgi ve tezlerin ve görüntülerin doğruluğunu garanti etmemektedir. Bu internet sayfasını herhangi bir şekilde kullanmak hiçbir koşulda Dr. Konez ile konsultasyon anlamı taşımaz. 

Not#2: Burada sunulan bilgi, tez, varsayım ve görüntülerin her hakkı yazarı Dr. Orhan Konez'e aittir. Yazarından izin alınmadan, herhangi bir bölümünden alıntı yapılamaz, çoğaltılamaz, resim, grafik, şema vs. ler kopya edilemez.

 

YARARLI LİNKLER

http://www.konez.com/ufe.htm  -  Fibroid embolizasyon 

http://www.konez.com/laser.htm - Varikoz venlerin laser ile tedavisi

http://www.konez.com/centralcatheters.htm - Sentral kateterler