Manyetik Rezonans Görüntüleme: Temel Bilgiler

                                  Dr. Orhan Konez                                    English
.

Vaka #5

    

Bu görüntüler TOF tekniği ile elde edilmiş Pelvis Manyetik Rezonans Venografi görüntüleridir. Tanınız Nedir?  

Bulgular / Tanı / Tartışma: Bu manyetik rezonans venografi görüntülerinde normalde görülmeyen bir sürü muhtemelen yüzeysel olarak seyir eden venler görülmemektedir. Ayrıca, sentral venler (iliyak venler veya inferior vena kava) görülmemektedir.

Tanımızı  daha netleştirmek açısından, MIP görüntüleme prosesi sırasında daha küçük FOV kullanıldığında, yukarıda görülmekte olan yüzeysel damarların elimine olması ile, sentral venlar daha net olarak görülebilmektedir (Asagidaki manyetik rezonans venografi görüntülerine bakınız). Böylece, common iliyak venlerinin ve inferior vena kava damarının tamamen kapanmış olduğunu, ve venoz dolaşımın paraspinal venlerin sayesinde temin edildiği daha net olarak izlenebilmektedir.  

    

 

Ana Sayfa                   I            iletişim                   www.birthmarks.us     

Not#1: Bu sayfa tıp alanında çalışan radyolog, radyoloji asistan ve araştırma görevlilerine ve konu ile ilgilenen diğer tıp elemanlarına alternatif ek bilgi kaynağı olarak sunulmaktadır. Bu internet sayfası asla normal konvansiyonel olarak kabul gören eğitim ve öğretimin yerini tutmamalıdır. Bu sayfanın yazarı, Dr. Orhan Konez, burada sunulan bilgi ve tezlerin ve görüntülerin doğruluğunu garanti etmemektedir. Bu internet sayfasını herhangi bir şekilde kullanmak hiçbir koşulda Dr. Konez ile konsultasyon anlamı taşımaz. 

Not#2: Burada sunulan bilgi, tez, varsayım ve görüntülerin her hakkı yazarı Dr. Orhan Konez'e aittir. Yazarından izin alınmadan, herhangi bir bölümünden alıntı yapılamaz, çoğaltılamaz, resim, grafik, şema vs. ler kopya edilemez.

 

YARARLI LİNKLER

http://www.konez.com/ufe.htm  -  Fibroid embolizasyon 

http://www.konez.com/laser.htm - Varikoz venlerin laser ile tedavisi

http://www.konez.com/centralcatheters.htm - Sentral kateterler