Manyetik Rezonans Görüntüleme: Temel Bilgiler

                                  Dr. Orhan Konez                                    English
Bu vaka Dr. Hakan Mutlu tarafından sunulmuştur

Vaka #4

El bileği MR görüntüsündeki artefaktın nedeni nedir ve bu nasıl giderilir? 

Bulgular / Tanı / Tartışma: El bileğinin koronal MR görüntüsünde faz yönünde hareket ve pulsasyona bağlı sinyal değişiklikleri  görülmektedir. Bu artefakt, akım ve pulsasyon artefaktı olarak bilinir.

Bu görünüm faz kodlama kodlama yönünde olur. Presaturasyon bantları ya da gradiyent moment nulling ile bu artefakt giderilir (yandaki MR görüntüsü).  

 

Ana Sayfa                   I            iletişim                   www.birthmarks.us     

Not#1: Bu sayfa tıp alanında çalışan radyolog, radyoloji asistan ve araştırma görevlilerine ve konu ile ilgilenen diğer tıp elemanlarına alternatif ek bilgi kaynağı olarak sunulmaktadır. Bu internet sayfası asla normal konvansiyonel olarak kabul gören eğitim ve öğretimin yerini tutmamalıdır. Bu sayfanın yazarı, Dr. Orhan Konez, burada sunulan bilgi ve tezlerin ve görüntülerin doğruluğunu garanti etmemektedir. Bu internet sayfasını herhangi bir şekilde kullanmak hiçbir koşulda Dr. Konez ile konsultasyon anlamı taşımaz. 

Not#2: Burada sunulan bilgi, tez, varsayım ve görüntülerin her hakkı yazarı Dr. Orhan Konez'e aittir. Yazarından izin alınmadan, herhangi bir bölümünden alıntı yapılamaz, çoğaltılamaz, resim, grafik, şema vs. ler kopya edilemez.

 

YARARLI LİNKLER

http://www.konez.com/ufe.htm  -  Fibroid embolizasyon 

http://www.konez.com/laser.htm - Varikoz venlerin laser ile tedavisi

http://www.konez.com/centralcatheters.htm - Sentral kateterler