Manyetik Rezonans Görüntüleme: Temel Bilgiler

                                  Dr. Orhan Konez                                    English
MRG ve MRA Protokolleri
Beyin MRG (kontrastsız) Kalca Eklemleri MRG
Beyin MRG (kontrastlı) Vasküler Anomaliler MRG ve MRA
Beyin MRG (kontrastlı) ("Internal Auditory") Aorta ve Bacak ("leg runoff") MRA
Boyun MRG
Boyun MRA
Servikal Spine MRG
Torasik Spine MRG
Lumbar Spine MRG
Abdomen MRG
Abdominal Aorta ve Renal Arterler MRA
Portal Venoz Sistem MRA
Inferior Vena Kava (IVK) MRG anatomi atlası
Pelvis MRG MRG beyin anatomisi (aksiyal)
Pelvis MRA MRG diz anatomisi (aksiyal)
Pelvis MRV  MRG diz anatomisi (sagittal)
Diz MRG
Omuz MRG
Ayak Bileği MRG
Dirsek MRG
El Bileği MRG

Ana sayfa              iletisim