Manyetik Rezonans Görüntüleme: Temel Bilgiler

                                  Dr. Orhan Konez                                    English

Beyin MRG (Kontrastli) ("Internal Auditory Canal" protokolü)  

  • Sagittal T1 SE:   
   
 Normal    
  • Aksiyel DW: iskemik bir olay veya infarkt ? 
   
 Normal    
  • Aksiyel EP: 
   
 Normal    
  • Aksiyel T2 SE: Beyin, "cerebellum", beyin sapi ve "Ventricular" yapilarinin genel incelenmesi 
   
 Normal    
  • Aksiyel Flair: 
   
 Normal    
  • Aksiyel (ince kesit) 3D FIESTA (Posterior Fossa): 
   
 Normal    
  • Aksiyel (ince kesit) T1 SE (Posterior Fossa):
       
 Normal    
  • Aksiyel (ince kesit) "post-contrast" fat sat T1 SE (Posterior Fossa):
   
 Normal    
  • Koronal (ince kesit) "post-contrast" fat sat T1 SE (Posterior Fossa)
   
 Normal    

 

 

Ana sayfa      I      MRG Protokolleri      I        iletisim