Manyetik Rezonans Görüntüleme: Temel Bilgiler

                                             Orhan  Konez, MD                                English 
Bu vaka Dr. Hakan Mutlu tarafından sunulmuştur
Vaka #3T1W Knee MRI

T1 ağırlıklı koronal diz MR görüntüsü.  Bulgularınız ve Tanınız nedir?

 Bulgular ve Tanı: Görüntünün alt bölümünde bilateral olarak yumuşak dokulara ait sinyaller görülmektedir. Bu artefakt,  "Wrap Around" artefaktı (Aliasing) olarak bilinir. Aliasing artefaktı; incelenen anatomik yapının küçük FOV alınmasına bağlı görüntünün içine yanlı yerleştirilmesi sonucu görülür. Bu artefaktın esas nedeni k-space'de "undersampling" olmasıdır.

 
Bu görünüm faz kodlama ya da frekans kodlama yönünde olur. FOV arttırılarak bu artefakt giderilir (yandaki görüntü). Saturasyon bandları da bir çözümdür.  

 

Ana Sayfa                   I            iletişim           I         www.birthmarks.us     

Not#1: Bu sayfa tıp alanında çalışan radyolog, radyoloji asistan ve araştırma görevlilerine ve konu ile ilgilenen diğer tıp elemanlarına alternatif ek bilgi kaynağı olarak sunulmaktadır. Bu internet sayfası asla normal konvansiyonel olarak kabul ren eğitim ve öğretimin yerini tutmamalıdır. Bu sayfanın yazarı, Dr. Orhan Konez, burada sunulan bilgi ve tezlerin ve görüntülerin doğruluğunu garanti etmemektedir. Bu internet sayfasını herhangi bir şekilde kullanmak hiçbir koşulda Dr. Konez ile konsultasyon anlamı taşımaz. 

Not#2: Burada sunulan bilgi, tez, varsayım ve görüntülerin her hakkı yazarı Dr. Orhan Konez'e aittir. Yazarından izin alınmadan, herhangi bir bölümünden alıntı yapılamaz, çoğaltılamaz, resim, grafik, şema vs. ler kopya edilemez.