Manyetik Rezonans Görüntüleme: Temel Bilgiler

                                             Orhan  Konez, MD                                 English
konez

Vaka #1

Kraniyal Magnetic rezonans anjiyografi (TOF-MRA technique) 'de sol temporopariyetal alanda yerleşmiş, göreceli olarak büyük boyutta, anevrizma görünümlü hiperintens alan izlenmektedir.  

  

Şimdi de şu MRG görüntülerine bakalım. 1. görüntü T2 ağırlıklı spin eko, 2. görüntü ise T1 ağırlıklı spin eko, ve son görüntü ise gradiyent eko'dur. 

 

Şimdi de şu son iki MR görüntülerini inceleyelim. İlk görüntü Diffüzyon (diffusion) görüntüleme ve 2. ise "diffusion coefficient" (ADC) görüntülemedir. Tanınız Nedir?

   

Tanı: TOF ("time-of-flight") MR anjiyografi (arteriyogram) 'de beyin içine kanama nedeni ile anevrizma gibi görülen anormal sinyal görülmektedir (MRA artefaktı). 

Tartışma 

1 - Akut-subakut kanama TOF-MR anjiyografide artefakt nedeni olabilir ve dikkat edilmez ise yanlışlıkla anevrizma tanısı konabilir. Bu artefaktın nedeni hematom içinde bunulan methemoglobin'in kısa T1 relaksasyon zamanının olmasıdır (TOF görüntülerinde hiperintens sinyale neden olur). Faz-kontrast MR anjiyografi'de bu hiperintens olarak görülmez (dolayısı ile anevrizma - artefakt ayırımı bu yöntemle yapılabilir). Bununla birlikte, her iki yöntem de (TOF ve Faz-Kontrast) de manyetik "susceptibility" etkisi nedeni ile (deoxyhemoglobin ve hemosiderin/ferritin etkisi ile) sinyal kaybolması görülebilir (bu da kısmen pıhtı ile lumeni tıkanmış anevrizmalarda patent olan lümenin görülmemesine neden olabilir). 

Genel tıp uygulamalarında, bu sıkça görülen bir artefakt değildir. Dikkatli olarak tüm MR tetkikinin incelenmesi, ayrıca dikkatli bir hasta klinik hikayesinin irdelenmesi doğru tanı konulmasında önemli yer tutar. 

Kanamanın MRG'deki intensitesi kanamanın ne zaman olduğuna bağlı olarak değişiklik gösterir. Yukarıda sunulan hastada, görülen beyin içi kanamanın sinyal özellikleri subakut kanama ile uyumludur. 

2- Diffüzyon görüntüleme tekniği kullanıldığında intrakraniyal kanama serebral infarkt ile karışabilir. Diffüzyon görüntüleme tekniğinin bu vakada çok fazla tanısal degeri yoktur; ancak kanama çevresindeki beyin dokusunda iskemik alanları tesbit etmede faydalı olur. 

MR Diffüzyon görüntüleme de hiperintens olarak görülen lezyonlar şunlardır: akut "stroke", epidermoid, "pyogenic" infeksiyon, herpes encephalitis, Creutzfeldt-Jakob sendromu, çoğu diffüz "axonal injury", oxyhemoglobin, extracellular methemoglobin ve bazı MS lezyonları

 

Ana Sayfa                   I            iletişim           I         www.birthmarks.us     

Not#1: Bu sayfa tıp alanında çalışan radyolog, radyoloji asistan ve araştırma görevlilerine ve konu ile ilgilenen diğer tıp elemanlarına alternatif ek bilgi kaynağı olarak sunulmaktadır. Bu internet sayfası asla normal konvansiyonel olarak kabul goren eğitim ve oğretimin yerini tutmamalıdır. Bu sayfanın yazarı, Dr. Orhan Konez, burada sunulan bilgi ve tezlerin ve görüntülerin doğruluğunu garanti etmemektedir. Bu internet sayfasını herhangi bir şekilde kullanmak hiçbir koşulda Dr. Konez ile konsultasyon anlamı taşımaz.   

Not#2: Burada sunulan bilgi, tez, varsayım ve görüntülerin her hakkı yazarı Dr. Orhan Konez'e aittir. Yazarından izin alınmadan, herhangi bir bölümünden alıntı yapılamaz, çoğaltılamaz, resim, grafik, şema vs. ler kopya edilemez.