Manyetik Rezonans Görüntüleme: Temel Bilgiler

                                  Dr. Orhan Konez                                    English

Vasküler Anomaliler MRG ve MRA protokolü 

Vasküler Anomaliler: "Infantile" Hemanjioma, Konjenital Hemangioma, "Intramuscular" Hemangioma, "Non-Involuting" Hemanjioma, Venöz Malformasyon, "Lymphatic" Malformasyon, "Lymphatic" venöz Malformasyon, Arteriyovenöz Malformasyon (AVM), Arteriovenöz "Fistula" (AVF), Klippel-Trenanunay Sendromu, Parks Weber Sendromu, Proteus  Sendromu , Maffucci Syndromu

Kısaltmalar: FSE: "Fast" spin-eko, PD: Proton Densitesi, GE: Gradiyent-eko, YS: Yağ Süpresyonu, KO: Kesit Oryantasyonu, KK: Kesit Kalinligi (mm), SS: Sekans Süresi, O: "Optional"

   

KO

Sekans, TR/TE YS KK SS Nedeni
1 Aksiyal; koronal ve/veya sagittal (+/-)  T1 SE, ???/?? - 3-5 ?? İnceleme yumuşak dokuların (kas, kemik vs) incelenmesi ile başlar; yağ dokusunun lezyon icinde varlığı, lezyon ile ilişkili olabilecek kanama ve hızlı akımlı  damarların yarattığı "signal void" ler araştırılır. Ayrıca, venöz kalsifikasyonlar (phleboliths) araştırılır (venöz kalsifikasyonların varlığı  venöz malformation tanısının konmasını  sağlar). 
2 Aksiyal: koronal ve/veya sagittal (+/-)  T2-FSE veya STIR, ????/?? + 3-5 ?? Yavaş akımlı lezyonlarda (venöz veya "lymphatic") lezyonun gerçek boyutları ve diğer yumusak dokuların da (kemik, kas vs) etkilenip etkilenmediği en iyi bu sekansda değerlendirilir. Hızlı akımlı lezyonlarda (AVM, fistula vs) yine hızlı akım nedeni ile "signal void"ler izlenecektir. 
3 Aksiyal, koronal veya sagittal GE, 3800/85, FA:???

No saturation "slab"

- 3-5 ?? Lezyonun hızlı akımlı mı, yoksa yavaş akımlı mı olduğu en kolay bu sekansda değerlendirilir. Eğer hiperintens damarlar görülüyor ise, lezyon hızlı akımlı vasküler anomalidir.
4 Aksiyal, koronal veya sagittal Kontrastlı MRA, 3000/120 ?? 3-5 ?? Bu sekans genellikle MRG'ye ek olarak kullanılır (Sadece MRG arzu ediliyor ise, bu sekans yapılmayabilir). Özellikle hızlı akımlı lezyonlarda arterin ve venlerin değerlendirilmesinde yararlıdır. Özellikle embolizasyonun muhtemel tedavi yöntemi olduğu AVM ve "fistula" lezyonlarında embolizasyon planlamasında bu oldukça yararlıdır. 
5 Aksiyal, koronal veya sagittal Post-Kontrast T1 SE + ??? ?? Bu sekans yavaş akımlı vasküler anomalilerin ayırımında yararlıdır. Eğer lezyonda belirgin kontrastlanma olur ise lezyon venöz, olmaz ise (veya "ring" şeklinde hafif konstrastlanma) ise "lymphatic" kaynaklı lezyondur. 

Aksiyal (axial) T1-SE MR görüntüleri: 1. görüntü venöz malformasyon lezyonunu göstermektedir (ayak parmağında); lezyon komşu yumuşak dokulardan kolaylıkla ayrılamamaktadır. 2. görüntü ise AVM lezyonuna ait (diz ekleminde, yumuşak dokuları ve ayrıca kemikde de lezyonlara neden olan); "flow void" olarak adlandırılan yüksek kan akımlı damarlara bağlı oluşan hipointens sinyaller görülmektedir.  

     

Aksiyal T2-FSE MR görünleri (Yağ Süpresyonlu): 1.görüntü venöz malformasyon lezyonuna ait. Lezyonun sınırları kolaylıkla tesbit edilmektedir. 2. görüntü ise AVM lezyonuna ait bir görüntü; "sinyal void" nedeni ile hipointens sinyaller kemik ve komşu yumuşak dokularda görülmektedir.  

       

Aksiyal GE MR görüntüleri: 1. görüntü "lymphatic" malformasyon; hızlı akımlı damarlara ait sinyaller görülmüyor (lezyon sağ bacakda geniş olarak deri ve deri altı dokularını tutmuştur). 2. görüntü ise AVM lezyonu; yüksek kan akımlı damarlara ait sinyaller görülmektedir.  

    

Kontrastlı MRA (Manyetik Rezonans Anjiyografi) görüntüleri: Aşağıdaki bütün görüntüler hızlı akımlı vasküler anomalilerdir. İlk görüntü bacakda AVM lezyonu, ikinci görüntü koldaki intramüskülar hemanjioma lezyonuna ait arter dallarını göstermektedir. 3. görüntü ise baldır bölgesinde konjenital olarak oluşan arteriyovenoz "fistula" lezyonunu göstermektedir.  

           

Post-kontrast T1 SE (Yağ Süpresyonlu) MR görüntüleri: İlk MR görüntüsü aksiyal diz post-kontrast T1 ağırlıklı MRG görüntüsüdür. Venoz malformasyon lezyonu belirgin şekilde kontrastlanma göstermektedir. Bu kontrastlanma şekli "lymphatic" kaynaklı olan vasküler anomalilerde görülmez. İkinci MR görüntüsü de birden fazla belirgin şekilde kontrastlanma gösteren yine venöz malformasyon lezyonları göstermektedir (Karaciğer'de). Hastanın tanı Blue Rubber Bleb Nevus Sendromu.  

    

 

Ana sayfa        I         MRG Protokolleri       I         iletisim       I        www.birthmarks.us