Manyetik Rezonans Görüntüleme: Temel Bilgiler

                                             Orhan  Konez, MD                                 English
konez

Vaka #2

İlk görüntü boyun manyetik rezonans anjiyografi (Kontrastlı-MRA tekniği). 2. görüntü ise aksiyal T2 ağırlıklı FSE. 3. ve en son görüntü ise kraniyal TOF-MR anjiyografi. Bulgularınız ve Tanınız nedir? 

 

Bulgular ve Tanı:  Vertebral arterlerde segmental olarak sinyal yokluğu manyetik rezonans anjiyografiler'de dikkat çekmektedir.   T2 ağırlıklı FSE görüntüsünde ise vertebral arterlerde signal yokluğu görülmektedir. Segmental olarak sinyalin ortadan kaybolması, ancak daha distalinde ayni yönde sinyal varlığı segmental damar lumeninin kapalı olması ile açıklanamaz. Bu özellikle TOF-MR anjiyografi'de dogru bir yaklaşımdır. Hasta hikayesinin daha dikkatli olarak incelenmesi ile daha önce vertebral arterlere metal vasküler stentlerin yerleştirilmiş oldugu tesbit edildi.  Dolayısı ile tanı, metal stentler nedeni ile olusan sinyal yokluğudur ("signal drop"). 

Tartışma 

Metal vasküler stentler manyetik rezonans angiyografi'de segmental olarak sinyalin kaybolmasına neden olur.  Bu durumda, TOF-MR anjiyografide daha periferal damarda ayni yönde sinyalin varlığına dikkat edilmelidir. Vasküler lumenin incelenmesi (stentin olduğu yerde damar daralması var mı?) gerekli ise, faz kontrast MR anjiyografi ile kan akımının değerlendirilmesi mümkün olsa da, genellikle diger görüntüleme yöntemleri daha çok tercih edilir (günlük klinik uygulama olarak).

 

Ana Sayfa                   I            iletişim           I         www.birthmarks.us     

Not#1: Bu sayfa tıp alanında çalışan radyolog, radyoloji asistan ve araştırma görevlilerine ve konu ile ilgilenen diğer tıp elemanlarına alternatif ek bilgi kaynağı olarak sunulmaktadır. Bu internet sayfası asla normal konvansiyonel olarak kabul ren eğitim ve öğretimin yerini tutmamalıdır. Bu sayfanın yazarı, Dr. Orhan Konez, burada sunulan bilgi ve tezlerin ve görüntülerin doğruluğunu garanti etmemektedir. Bu internet sayfasını herhangi bir şekilde kullanmak hiçbir koşulda Dr. Konez ile konsultasyon anlamı taşımaz. 

Not#2: Burada sunulan bilgi, tez, varsayım ve görüntülerin her hakkı yazarı Dr. Orhan Konez'e aittir. Yazarından izin alınmadan, herhangi bir bölümünden alıntı yapılamaz, çoğaltılamaz, resim, grafik, şema vs. ler kopya edilemez.