Manyetik Rezonans Görüntüleme: Temel Bilgiler

                                  Dr. Orhan Konez                                    English

ÖNSÖZ 

Yetmişli yılların başında büyük teknolojik gelişmeler tıp alanında köklü değişikliklere neden oldu. Bu değisikliklerin en çarpıcısı kuskusuz Manyetik Rezonans Görüntüleme yönteminin kliniğe girmesidir. Yöntem, sadece en yüksek doku kontrastına sahip olması ile değil, çok düzlemde kesit alınabilmesi, kemik artifaktının olmaması, akımı doğrudan görüntüleyebilmesi ve daha da ilginci in vivo biyokimyasal analizlere olanak veren MR spektroskopi ile de kısa sürede en ilgi çekici radyolojik tanı yöntemi konumuna gelmiştir. X-ışını gibi zararlı etkilerinin olmaması da yöntemin değerini artıran önemli bir özelliğidir.

Bu üstünlüklerine karşın, görüntülerinin yorumlanmasındaki zorluk, özellikle yeni başlayanlar için, yöntemi itici kılan önemli bir faktördür. Radyolojik bir görüntünün doğru yorumlanmasında en önemli nokta görüntüdeki gri tonların nasıl oluştuklarının bilinmesidir.

Röntgende ve Bilgisayarlı Tomografide bunu bilmek kolaydır. Her iki yöntemde de tonları belirleyen faktör röntgen filmi ve dedektörler üzerine düşen X-ışını miktarıdır, X-ışınının az düştüğü yerler beyaza yakın, fazla düştüğü kesimler siyaha yakın gri tonlarda görülürler. MR görüntülerinin yorumlanmasını  güçleştiren neden görüntülerdeki beyazlık ve siyahlığın bu kadar kolay açıklanamamasıdır. 

MRI

Aynı lezyon bazı kesitlerde koyu görülürken diğerlerinde açık tonda görülür. Bu tonlamalar sadece dokuya ait özelliklere göre değil, görüntüleme tekniklerine göre de değişir. Dahası dokuya ait özellikler manyetik alan gücü ile de değişiklik gösterirler. Fizik prensiplerinin de diğerlerinkinden çok karmaşık olması Manyetik Rezonans Görüntülemeyi anlaşılması en güç radyolojik tanı yöntemi haline getirmiştir.

Elinizdeki kitap Manyetik Rezonans Görüntüleme yönteminin iste bu karmaşık fiziğini büyük bir ustalıkla anlaşılır hale getiriyor. Radyolojide önemli bir boşluğu dolduracak olan “Manyetik Rezonans Görüntüleme – Temel Bilgiler” kitabının Radyoloji uzmanları başta olmak üzere konuyla ilgilenen klinesyenlere, araştırma görevlilerine ve tıp öğrencilerine çok yararlı olacağına inanıyorum. Genç meslektaşım Dr. Orhan Konez’i ülkemiz tıbbına kazandırdığı bu değerli eserden dolayı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum.

 

Prof. Dr. Ercan Tuncel 

 

Ana sayfa            Bir Sonraki  Bölüm       I         iletisim     I       www.birthmarks.us